Jan Van Ermengem & Jef Van Ermengem, Geassocieerde notarissen te Meerhout

 

Jan Van Ermengem & Jef Van Ermengem

Geassocieerde notarissen te Meerhout

In de context van "schenkingsrecht" vindt u op notaris.be nog volgende 12 artikels.

1 Schenking van geld of aandelen: hoe best aanpakken?

2 Fiscale aspecten bij schenkingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië
Het Vlaams Gewest heeft als eerste in België de schenkbelasting op roerende goederen (nl. geld,...

3 Schenkingstarieven in het Vlaams Gewest
Sinds 1 januari 2004 worden in Vlaanderen verschillende schenkingstarieven gehanteerd voor de schenking...

4 Schenkingstarieven in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Sinds 9 maart 2005 worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - zoals in Vlaanderen - verschillende...

5 De belastbare grondslag
De schenkbelasting wordt steeds berekend op de verkoopwaarde van het geschonken goed. Deze regel geldt...

6 Progressievoorbehoud
Men hoort vaak dat men best tussen iedere schenking (aan dezelfde persoon) minstens drie jaar moet...

7 De schenking: het paradepaardje van de successieplanning
Sinds enkele jaren zijn de gewesten exclusief bevoegd voor schenkingsrechten. Gevolg: de tarieven van...

8 Verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden verlengd tot eind 2011
De Vlaamse regering heeft op 23 oktober 2009 beslist om het systeem van verlaagde schenkingsrechten voor...

9 VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN - TIJDELIJK VERLAAGD TARIEF VOOR SCHENKING BOUWGROND
In een Vlaams ontwerpdecreet is de verlenging van het verlaagd tarief voor schenking van bouwgronden...

10 SCHENKING VAN GELD OF AANDELEN: HOE BEST AANPAKKEN?
Stel: u wenst geld of aandelen te schenken. Hoe pakt u dit het best aan? Welke voordelen biedt een notariële...

11 Is een schenking via een Nederlandse notaris voordeliger?
Hoe zit het met de schenkingsrechten? Wat met een handgift? Hoe kan een Nederlandse notaris u helpen? U...

12 Wat met de ouderlijke woning? Schenken of in de erfenis laten zitten?
Wat is de beste oplossing: de ouderlijke woning schenken aan de kinderen wanneer de ouders nog in leven...