Jan Van Ermengem & Jef Van Ermengem, Geassocieerde notarissen te Meerhout

 

Jan Van Ermengem & Jef Van Ermengem

Geassocieerde notarissen te Meerhout

In de context van "bedrijfsschenking" vindt u op notaris.be nog volgende 16 artikels.

1 Handgiften en notariële schenkingen

2 Bedrijfsschenking
In Vlaanderen kan men onder bepaalde voorwaarden een bedrijf schenken aan een tarief van 0%. De...

3 Bedrijfsschenking
In Brussel kan men onder bepaalde voorwaarden een bedrijf schenken aan een vlak tarief van 3% en dit...

4 4. Geef uw kinderen goederen van dezelfde soort
Goederen die u tijdens uw leven wegschenkt, worden na uw overlijden opnieuw fictief bij de erfmassa gevoegd....

5 7. Regel vooraf de opvolging in uw familiebedrijf
Het openvallen van een erfenis doet een ‘onverdeeldheid’ ontstaan. Alle erfgoederen komen...

6 Het familiebedrijf: gunstregeling onder voorwaarden
Als een ondernemer onverwacht sterft, is dat een zware klap voor het familiebedrijf. Vaak ontbreekt een...

7 De bedrijfsschenking
Sinds enkele jaren heeft elk gewest een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’....

8 Bedrijfsschenking
In Vlaanderen kan men onder bepaalde voorwaarden een bedrijf schenken aan een tarief van 0%. De...

9 Bedrijfsschenking
In Brussel kan men onder bepaalde voorwaarden een bedrijf schenken aan een vlak tarief van 3% en dit...

10 4. Geef uw kinderen goederen van dezelfde soort
Goederen die u tijdens uw leven wegschenkt, worden na uw overlijden opnieuw fictief bij de erfmassa gevoegd....

11 7. Regel vooraf de opvolging in uw familiebedrijf
Het openvallen van een erfenis doet een ‘onverdeeldheid’ ontstaan. Alle erfgoederen komen...

12 Het familiebedrijf: gunstregeling onder voorwaarden
Als een ondernemer onverwacht sterft, is dat een zware klap voor het familiebedrijf. Vaak ontbreekt een...

13 De bedrijfsschenking
Sinds enkele jaren heeft elk gewest een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’....

14 Nieuw in Erven & Schenken
Vroeger nadenken over later… hierbij denken we vlug aan onze goederen en onze rekeningen, maar...

15 Nieuw in Erven en Schenken
Deel I: vereenvoudiging en verlaging van de tarieven

16 Bedrijfsschenking
Is een schenking met een specifiek voorwerp, namelijk een eenmanszaak of de aandelen van een (exploitatie)vennootschap. ...