Jan Van Ermengem & Jef Van Ermengem
Geassocieerde notarissen te Meerhout

De notaris: advies op mensenmaat

Onze samenleving wordt steeds complexer. Koppels trouwen, scheiden, hertrouwen. Soms zijn er kinderen uit verschillende relaties. Gezien de toenemende internationalisering zijn mensen ook veel mobieler. Dit alles maakt dat relaties tussen mensen, zowel op privé- als op professioneel vlak, steeds ingewikkelder worden.


 

De notaris is een vertrouwenspersoon

Mensen moeten op sleutelmomenten in hun leven beslissingen nemen die hun leven ingrijpend en blijvend kunnen beïnvloeden. Zij kunnen op zo’n ogenblik best wat onafhankelijk en gepersonaliseerd advies gebruiken. De notaris is een vertrouwenspersoon waar mensen terechtkunnen voor advies in verband met het persoonlijk en het beroepsleven.

De notaris is een bijzondere raadgever

De notaris is een onafhankelijke raadgever die afspraken tussen mensen rechtsgeldig vastlegt. Op die manier is het voor alle betrokken partijen duidelijk hoe de zaken juridisch zijn geregeld.
De notaris is een bijzondere raadgever, in die zin dat hij niet eenzijdig partijdig (de traditionele rol van de advocaat) of bovenpartijdig (zoals een rechter) is. Hij dient de belangen van alle partijen en zal hen dan ook wijzen op tegenstrijdige belangen en onevenwichtige afspraken. Als onafhankelijk openbaar ambtenaar zal de notaris zijn cliënten trouwens ook wijzen op elementen die zij misschien liever zouden negeren.
Soms moet hij rechtsconsumenten tegen zichzelf beschermen. Hij wijst meteen af wat (wettelijk) niet kan en geeft mogelijke oplossingen aan. Het is zijn plicht om zijn cliënt op de juridische, financiële en fiscale gevolgen van zijn beslissingen te wijzen.