Jan Van Ermengem & Jef Van Ermengem, Geassocieerde notarissen te Meerhout

 

Jan Van Ermengem & Jef Van Ermengem

Geassocieerde notarissen te Meerhout

Nut van een testament en de formulering van de beschikking

Een testament wordt vooral gebruikt door personen die geen kinderen hebben. Voor gehuwden in die situatie is het belangrijk dat zij een beschikking maken voor de goederen die hen eigen zijn, daar de goederen van de gemeenschap automatisch in volle eigendom toekomen aan de overlevende.

 

Een andere mogelijkheid bestaat erin een verdere erfgenaam of een vreemde aan te stellen tot bijzonder legataris van een bepaalde som of een bepaalde zaak met vrijstelling van erfbelasting. Dat betekent dat de algemene legataris niet alleen erfbelasting zal moeten betalen op zijn deel, maar ook op het deel dat de bijzondere legataris krijgt.